Profesjonalizm, rzetelność i wieloletnie doświadczenie to znaki rozpoznawcze naszej firmy. Dbamy o pracowników i wiemy jak wesprzeć naszych Klientów w zakresie higieny, bezpieczeństwa pracy i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nasze szkolenia z zakresu BHP przeprowadzane są w oparciu o aktualne normy prawne i wiedzę z najnowocześniejszych metod nauczania.

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe w różnych formach: kurs, instruktaż, seminarium, e-learning – samokształcenie kierowane (mail, list, szczegóły w zakładce E-Learning) dla czterech grup stanowisk:

 • pracodawców i osób zarządzających zespołem
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Podczas szkoleń sporządzamy dokumentację BHP z zakresu oceny ryzyka na stanowisku pracy, dokumentację powypadkową, instrukcje BHP. Pomagamy w przygotowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP oraz w opracowaniu regulaminów pracy i zarządzeń dotyczących BHP.

Nasza oferta dla osób zainteresowanych szkoleniami z zakresu BHP zawiera:

 • kompleksową obsługę w zakresie BHP i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • obsługę firm w ramach umowy o stałej współpracy (zadania służby bhp)
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • doraźne opracowanie analizy stanu bhp i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • audyt wewnętrzny stanu BHP
 • sporządzanie planu BIOZ

Gwarantujemy

 • materiały szkoleniowe
 • wysoką jakość przeprowadzonych szkoleń
 • wykwalifikowanych specjalistów