Skuteczne zarządzanie w kryzysie pozwala na wyeliminowanie jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia oraz zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Profesjonalna wiedza z zakresu obrony cywilnej może zminimalizować jego wystąpienie lub szybko usunąć skutki kryzysu.

Zespół BHP Silesia prowadzi szkolenia z Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego zgodnie z aktualnymi wymogami Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Z zakresu Obrony Cywilnej wykonujemy szkolenia z zakresu:

  • organów kierowania i formacji obrony cywilnej w zakresie ochrony pracowników oraz problematyki związanej z obroną cywilną
  • doskonalenia metod i procedur związanych z przeprowadzaniem ewakuacji z rejonów zagrożonych
  • wykrywania i oznakowania stref niebezpiecznych dla ludzi, zwierząt i mienia
  • zagadnień z powszechnej samoobrony
  • klasyfikacji sprzętu obrony cywilnej
  • popularyzacji problematyki obrony cywilnej
  • przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
  • planów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
  • przygotowania dokumentów związanych z wykonaniem prawidłowych zadań przewidzianych do realizacji w podwyższonej gotowości oraz wojny