O środowisko trzeba dbać, a najlepiej zacząć od najbliższego otoczenia i miejsca pracy. Prawidłowa ochrona środowiska to nie tylko technologie i produkty, jakie wykorzystywane są na terenie przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim przestrzeganie wymogów formalnych stawianych pracodawcom. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy.

Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do ziemi i wód, pobór wód, czy składowanie odpadów.

Specjaliści z Silesia BHP Wrocław posiadają duże doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji w zakresie ochrony środowiska – wszystkie zgodne z obowiązującymi normami.

Nasza oferta z zakresu ochrony środowiska obejmuje:

  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
  • wykazów opłat za korzystanie ze środowiska (zestawienia odpadów)
  • przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Państwa pewność w zakresie prawidłowego przestrzegania przepisów ochrony środowiska to nasza satysfakcja.

Ochrona środowiska to kwestia coraz mocniej podnoszona we współczesnym świecie, w którym na własne oczy widzimy skutki działania zmian klimatycznych, powodując, że odpowiednie sprawozdania pracodawców dotyczące spraw związanych ze środowiskiem są konieczne do regularnego przygotowywania i składania w Urzędzie Marszałkowskim. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, jak regularne sprawozdania dotyczące kwestii takich, jak ochrona środowiska, to główna tematyka kursów prowadzonych przez naszych specjalistów z Silesia BHP Wrocław. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w trakcie działania w zakresie tej tematyki, nasi specjaliści w atrakcyjny i przystępny sposób przekazują wiedzę, jak przygotować dokumenty takie, jak wykaz opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych m.in. w związku z wprowadzaniem do powietrza pyłów i gazów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów związanych m.in. z wprowadzaniem do ziemi lub wód ścieków przemysłowych, a także składowania odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych. Dzięki przygotowaniu i wiedzy zdobytym w trakcie kursów specjalistów z Silesia BHP Wrocław, pracodawcy są przygotowani do działań zgodnych z najnowszymi wyznacznikami dotyczącymi ochrony środowiska, chroniących ich przed wysokimi karami. Nasze kursy to kompleksowe przygotowanie pracodawców i pracowników do mierzenia się z najbardziej palącymi kwestiami ochrony środowiska w codziennej pracy, w której nie brakuje sytuacji mogących powodować efekty groźne nie tylko dla naszego otoczenia, ale także dla nas samych.